Odběrová místa - pravidla návštěvy

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, dodržujte tyto zásady:

1. Termín odběru si vždy rezervujte.

2. Na tento termín se dostavte s předstihem.

3. Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho.

4. V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. 

5. Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu.

6. Připravte si osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

7. Nastudujte si informace o průběhu odběru.