COVID-19 (onemocnění způsobené coronavirem)

VSTUP DO AMBULANCE POUZE S ROUŠKOU, PO DEZINFEKCI RUKOU (Vnitřní nařízení zdravotnického zařízení ze dne 1.7.2020)


POKUD JSTE SE VRÁTILI ZE STÁTU S VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19 (seznam zemí - viz stránky MZ ČR níže):

1. Kontaktujte nás telefonicky (t.č. 371 751 707 nebo mailem (praktik.holoubkov@gmail.com), domluvíme další postup (karanténa či vyšetření  na COVID-19, podle okolností).

2. Kontaktujte i KHS (hygienickou stanici) v Rokycanech: 371 709 430 (do 15:00 hod) nebo na t.č. 724 090 060 (ve všední dny od 15:00 hod. do 20:00 hod. a o víkendech)

3. Pokud máte příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost), můžete rovnou volat na linku 1212.
https://www.linka1212.cz/


INFORMACE Z MZ ČR:

Pro aktuální informace klikněte na:

https://koronavirus.mzcr.cz/


POKUD JSTE BYLI V KONTAKTU S OSOBOU TRPÍCÍ COVID 19

- kontaktujte nás i KHS Rokycany (t.č. 371 709 430 do 15:00 hod nebo 724 090 060 (15-21:00 hod ve všední dny  a o víkendech)

POKUD JSTE  V KARANTÉNĚ

1. Po dobu inkubační doby minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

2. Často si myjte ruce mýdlem, vodou, používejte dezinfekci na bázi minim.70% alkoholu

3. Pokud se objeví příznaky, jako zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti, kontaktujte linku 1212 event. KHS či Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň - t.č. 377 402 264, - 657

4. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření (PCR test - covid19) do FN Bory, nejezděte MHD, použijte vlastní vozidlo, nasaďte si roušku.  Postupujte podle instrukcí uvedených vždy aktuálně na webu FN Plzeň:


ODBĚROVÉ CENTRUM VE FN PLZEŇ:

https://koronavirus.mzcr.cz/fakultni-nemocnice-plzen


https://www.fnplzen.cz/node/5264NOVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO V  ROKYCANSKÉ NEMOCNICI  9/2020

Jaká je provozní doba odběrového místa Rokycanské nemocnice?

Pondělí až  pátek 8 až 12 hodin -V případě rostoucího nebo klesajícího zájmu o vyšetření se může kdykoli v   budoucnu provozní doba měnit.


Jak se k vyšetření objednat?

Pokud jste samoplátce


  • Pokud jste samoplátce, je nutné se objednat online přes internetový rezervační systém https://mexcov.medicalc.cz/Priv/Reservations ve kterém si zvolíte odběrové  místo a volný termín, kdy se k odběru dostavíte. Rezervaci provádějte dle pokynů rezervačního systému.

Pokud jste osoba indikována KHS
 

  • Pokud vás k vyšetření indikuje krajská hygienická stanice, odběr vám zarezervují po vzájemné dohodě  přímo pracovníci KHS.

Pokud jste pacient indikován praktickým/ošetřujícím lékařem

  • Pokud jste k odběru indikován praktickým či ošetřujícím lékařem, je nutné se objednat online přes rezervační systém https://mexcov.medicalc.cz/Priv/Reservations, ve kterém si zvolíte odběrové místo a volný termín, kdy se k odběru dostavíte. Rezervaci provádějte dle pokynů rezervačního systému. V případě, že Vám systém objednávku neumožní, obraťte se zpět na lékaře, aby zadal žádanku k vyšetření do centrálního úložiště. Bez odeslání žádanky se nelze objednat k bezplatnému vyšetření, pouze jako samoplátce.Jak a kam se k odběru dostavit?

Zájemci o vyšetření resp. indikovaní pacienti přijíždějí k odběrovému místu autem a odběry probíhají z okénka vozu. Pokud zájemci přijdou pěšky, mohou je zdravotníci odmítnout.

Odběrové místo Rokycanské nemocnice je ve východní části areálu nemocnice. K vyšetření je nutné přijet hlavní bránou z Voldušské ulice vlevo kolem hlavní  budovy, kde je již příjezd značen.


Kolik stojí vyšetření a jak jej zaplatit?

Jste samoplátce: vyšetření pro samoplátce stojí 1756 Kč. Částka se hradí přímo v místě odběru a to pouze platební  kartou. Platba v hotovostí není možná. Nelze vyloučit, že se cena bude  měnit. 

Jste indikován KHS nebo lékařem. Vyšetření ze zdravotních důvodů hradí systém zdravotního pojištění. Sám pacient nic neplatí.


Jak a kdy se předávají výsledky vyšetření?

Výsledky  jsou v drtivé většině (98 %) zpracovány v laboratořích a předány žadateli týž  den nebo druhý den po odběru. Vzhledem k náročnosti PCR metody ale občas  nastává situace, že některé vzorky se musí opakovat, proto je nejzazším garantovaným termínem sdělení výsledků lhůta 48 hodin od odběru.

Jsem samoplátce  • Výsledky obdrží klient formou SMS a rovněž mailem na kontakty uvedené při objednání. Výsledek v mailu je předáván na formuláři Ministerstva vnitra ČR určených pro cestování.Soubor přijde žadateli zaheslovaný. Instrukce, jak heslo zjistit, je uvedena v  těle mailu.

Jsem indikován KHS nebo lékařem  • Výsledky vyšetření obdrží pacient formou SMS na kontakt uvedený při objednání. Zároveň výsledky  obdrží i žadatel, tedy indikující lékař resp. krajská hygienická stanice. Výsledky se nepředávají na
    formulářích Ministerstva vnitra ČR určených pro cestování.

Jak vypadá potvrzení o vyšetření pro samoplátce?

Potvrzení o provedení testu je v souladu se vzorem Lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranic, které  vydalo Ministerstvo vnitra ČR zde. Tento  formulář je zpravidla akceptován při cestování do běžných destinací, např. v rámci EU, i k doložení zdravotního stavu pro různé subjekty na území ČR.