COVID-19 (nákaza coronavirem)

NOSTE ROUŠKU PŘI VSTUPU DO ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA.

https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/mimoradne-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-101418.pdf


POKUD JSTE SE VRÁTILI ZE STÁTU S VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19 (seznam zemí je na stránkách MZ ČR - níže):

1. Kontaktujte nás telefonicky (t.č. 371 751 707 nebo mailem (praktik.holoubkov@gmail.com), domluvíme další postup (karanténa či vyšetření  na COVID-19, podle okolností).

2. Kontaktujte i KHS (hygienickou stanici) v Rokycanech: 371 709 430 (do 15:00 hod) nebo na t.č. 724 090 060 (ve všedné dny od 15:00 hod. do 20:00 hod. a o víkendech)

3. Pokud máte příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost), můžete rovnou volat na linku 1212.


Pozn: Od 15. června 2020 je občanům EU s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy covid-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu EU s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 povolen vstup na území ČR. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy covid-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost na hygienu. Systém označující bezpečné země pro cestování  schválila vláda. Systém se bude vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech.

INFORMACE Z MZ ČR:

Pro aktuální informace kliněte na: https://koronavirus.mzcr.cz/POKUD JSTE BYLI V KONTAKTU S OSOBOU S PROKÁZANOU NEMOCÍ COVID19, kontaktujte nás i KHS Rokycany- t.č. 371 709 430 do 15:00 hod, nebo 724 090 060 (15:00 do 20:00 hod. v běžné dny + o víkendech), bude nařízená karanténa.  Při ukončování karantény bude proveden rychlotest na protilátky proti nemoci COVID-19 (provádíme v Holoubkově).


POKUD JSTE V KARANTÉNĚ:

1. Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

2. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi minim. 70% alkoholu.

3. Pokud se objeví příznaky, jako zvýšená teplota, kašel, dušnost, kontaktujte linku 1212 event. Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) - t.č. 377 402 264, -657

4. Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na IK- FN Plzeň Bory, pavilon 2, nejezděte hromadnou dopravou, použijte vlastní vozidlo. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem IK. Zvoňte na zvonek CORONAVIRUS.


ODBĚROVÉ CENTRUM VE FN PLZEŇ:

https://koronavirus.mzcr.cz/fakultni-nemocnice-plzen


PODĚKOVÁNÍ

Tímto děkuji paní Milušce Čapkové z Kamenného Újezdu a paní Ludmile Veselkové  z Holoubkova za bezplatné ušití roušek pro naše seniory. Děkujeme i anonymnímu dárci roušek. Všechny jsme je využili a dále využíváme (zejména pro pacienty, kteří si roušku zapomenou nebo ji nemají).