MUDr. Anna Svatová Bodnárová

praktická lékařka pro dospělé

STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ

Vítejte na stránkách praktické lékařky pro dospělé. Děkujeme, že jste si vybrali právě nás. Naše ordinace má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami: 111 (Všeobecná ZP), 201 (Vojenská ZP), 211 (ZP Ministerstva vnitra), 205 (ČPZP), 207 (Oborová ZP). Pro komunikaci s pacienty upřednostňujeme službu virtuální sestry Emmy.

Používáme E-zprávu - pro komunikaci s jinými zdravotnickými zařízeními (FN Plzeň, Nemocnice Privamed, IKEM, Mediray, atd.)